Visie

Het is moeilijk om de dingen van het schilderij van elkaar los te maken. Er zijn mensen die zeggen ’wat stelt uw schilderij voor? Er is een appel, dat zie ik wel, er is ook ... ik weet het niet precies ... o ja een schaal er naast’. Het lijkt mij toe dat deze mensen volkomen vergeten zijn dat wat tussen de appel en de schaal is, ook geschilderd wordt. Dit 'tussen twee dingen in' lijkt mij een even belangrijk element als wat ze het object noemen. Het is juist de betrekking van deze objecten tot elkaar en van het object met het 'tussen de dingen in' dat het ontwerp maakt.

George Braque 1882-1963In de architectuur is er altijd sprake van het tussen zoals beschreven door George Braque. Al vanuit mijn studietijd ben ik gefascineerd door dit begrip, met name in het tussen van privé en openbaar. Dit is het grensgebied waar architectuur en stedenbouw elkaar ontmoeten, stedenbouw als drager, architectuur als middel. In mijn werk mag ik soms de drager ontwerpen en soms het middel, maar altijd streef ik erna om het tussen met zorg te ontwerpen en daarmee een bijdrage te leveren aan een goede leefomgeving.

Anneke Treffers