klik voor een grotere versieklik voor een grotere versieklik voor een grotere versieklik voor een grotere versie

Kamperpoort Zwolle
Herstructureringsplannen voor de woonwijk Kamperpoort. Formuleren van randvoorwaarden voor architectuur en vaststellen van gewenste woning typologie. Ontwerp van stedenbouw- kundig plan.

Hoogbouwvisie Zwolle (2005)
Onderzoek naar huidige situatie van hoogbouw in Zwolle. Bevindingen en conclusies zijn terug te vinden in de hoogbouwvisie van de gemeente.

Ontwikkeling creatief industrieterrein Ontwerpen van transformatie strategie van industriegebied tot gebied voor creatieve industrie in Utrecht. (Ism H+N+S landschapsarchitecten).

Westelijke tuinsteden Amsterdam
Onderzoek typologie en bebouwings- mogelijkheden voor deelgebied in plan Delftpleinbuurt Amsterdam.